Electric Verses

Etusivu : Välkommen! : Sirkka Turkka

Sirkka Turkka

Sirkka Turkka

Sirkka Turkka (f. 1939) har skrivit tolv dikt- och prosasamlingar. Turkka fick Finlandiapriset år 1987, Rundradions lyrikpris Den dansande björnen år 1994 och Eino Leino-priset år 2000. Hon har även arbetat som djurskötare och stallmästare.


DET ÖDMJUKAS HELGD

Saliga äro de andligen fattiga, de sårade.
Visheten kommer först fem meter senare.
Herre, om Du hade varit här,
hade min broder inte dött.
Ur djupet ropar jag på Dig, Herre, hör när
mitt rop ropar. Mot Dig har jag
brutit, mina synder, flytta dem i österled,
inte i västerled. Från evighet till evighet.
Jesus, vår broder, gråter än med de sörjande.
Säger det sista ordet, låt honom redan gå.
Ingen underlig text, inte som ur en spegel.
Utan från anlete till anlete.

Ur Tulin tumman metsän läpi, 1999. Översättning Martin Enckell.

  • Saliga äro de andligen fattiga
  • Jag vill inte se Ignatios blod
  • Hästen gäspar, dess ögon rynkas
  • Jag står på taket, det blåser,…
  • Önska dig vadhelst du vill, vad…
  • På vintern sprang här en varg…