SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

JOUNI INKALA (f. 1966) är författare och bosatt i Helsingfors. Han har gett ut sjudiktsamlingar; den senaste, Sarveisaikoja, utkom år 2005.
DE BETYDELSEFULLA ÖGONBLICKENS ANDÄKTIGA VITTNE
De heligas sällskap 

Jag skulle börja skriva en lång dikt
i vilken man skönjer Irlands havsgröna

ängar och kullar, genomkorsade av
Joyce och Heaney, genomforskade

av dem. Men tanken att telefonen skulle ringa,
bringa in en dikt att leva i rummet

eller att elräkningen skulle falla ner
på hallmattans ränder, på avskeden

torkade av lika många fotsulor - förhindrade det.
Ändå är allt musik och poesi, väntan

på systern. Det evigaste motivet som grävt
in sig i sinnet och böljar där. Den mulnade

himlen som en järngrå strof, försvunnen
ur Achmatovas sena diktning, fasthållen

av ingens minne. Full av liv,
allt som får att ila sin väg

över granskogen. Brodskys
okammade hårs förvirrat.

Vinden, och grenarna. Hela gåtan, som
förblir densamma, utan att knappt alls, bara lite

förändras här och var.


Men jag hör inte exakt

Ingen tiger

Din rätt att vara ingenting

Din bild i helfigur

På färhekajen

Vid sandlådan breder sig världen...

(Tromsø-Hammerfest)

(Martirõk Utca. Pest.)

De heligas sällskap

Vid vintersolståndet

Jag kan inte sova fast jag så...

Den fuktiga novemberdimmans tyngd

På eftermiddagen fick jag ett...

(Vid morgonens kant)

(Havsgatan. Uleåborg)

(Torggatan. Uleåborg.)

Följande skuld

Vid höstdagjämningen

Bekänn hur djupa drivor ditt med...

In memoriam

Som följer på den sista psalmen

En bekännelse i vigseldräkt


 
Översättning av Martti Soutkari.