SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

PENTTI HOLAPPA
Tåget till förtvivlan 

Innan det belysta tåget med tankfulla passagerare
och dämpad musik i vagnarna rusar in i
tunneln som kallas Förtvivlan, in i berget som
sjunker i havet med bly och kvicksilverånga
i hjärtat – ögonblicket innan flammar blå glaciärer
på dess kammar, modern kysser fjäderlätt
barnet som somnat in, soldaten tillbaka
från permission har lossat bältet och ler
åt minnet, affärsmannen bläddrar
ilsket i stencilerna, bara den pensionerade
hustrun och hennes man, mannen med sin
hustru, båda silverhåriga, är redo,
sitter hand i hand, väntar och hör
varandras puls, minnenas vind färdas
andäktigt genom ängarna i det inre, suckar,
men skriket hinner inte lämna lokförarens
läppar, lyfta ur vagnarna, när berget
bara mullrar till, mörkret tar över.
Det sker i tanken.
Man förstår att man förgäves har väntat
på nästa morgon, lyssnat efter steg. De följer
den älskades namns eko, på väg bort.


Insomnia

Var inte rädd

Nyckeln

Kråkan

Bulldogg

Inköpsrundan

Ängelns hand

Den 25 oktober

Det långa tåget

Den sjuke och helbrägdagöraren

Frånvaro

Antingen eller

Facklan

Resandehemmets hund

Tåget till förtvivlan

Poeten François Villon...


 
Vuokralla täällä, 1983 
Övers. Martti Soutkari