SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

PENTTI HOLAPPA
Den sjuke och helbrägdagöraren 

Jag befinner mig på minst tre platser samtidigt.
Vid sidan av mina sårade älskade ligger jag
som var och en av dem, och till och med i graven
ligger jag som broder till mina multnande bröder.

Vem skulle jag tacka för att jag fick existera så
restlös, när jag nu är gjord för att existera? Jag vet
inte. Slumpen bär mig i sin hand. När natten
slår över mina ögon, sluter jag dem inte.

En hand vidrör min panna. ”Jag har valt dig”,
hör jag det sägas, jag ser den strålande blicken.
Lotten har slungat ut på vår lilla planet både
sjuka män och helbrägdagögare.


Insomnia

Var inte rädd

Nyckeln

Kråkan

Bulldogg

Inköpsrundan

Ängelns hand

Den 25 oktober

Det långa tåget

Den sjuke och helbrägdagöraren

Frånvaro

Antingen eller

Facklan

Resandehemmets hund

Tåget till förtvivlan

Poeten François Villon...


 
Ur Ankkuripaikka, 1994 
Övers. Martti Soutkari