SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

PENTTI HOLAPPA
Nyckeln 

Jag spanar försiktigt efter en föreställning, en grundläggande insikt
som bevakar det immateriellas och det materiellas gränsmärke,
skarvstället mellan nuet och förflutna. Den reflekterar hit
horisonten och återkastar strandvägen som en galax.

Jag skulle höra bättre om ett oavbrutet bakgrundbrus inte
förvred låga och höga frekvenser, och jag skulle se bättre om
inte jorden utsöndrade dis och städerna ammoniakångor, om jag
inte skulle täcka över min tankes konturer i spegeln.

Jag lämnar mina sinnen som en blodsugande insekt sina vingar
och tränger in bakom ljuden, suger i mig tystnaden där.
I den grumliga materien ser jag dess immateriella kärna
och i mig själv urskiljer jag människan som gått vilse som mig.

Ett evighetslångt ögonblick som inte kan mätas med tid
är jag fri från existens. Till och med minnena av handlingar
försvinner och jag förstår att jag förstår, när det förstås i mig,
att nyckeln till gåtorna finns i den handlösas hand.


Insomnia

Var inte rädd

Nyckeln

Kråkan

Bulldogg

Inköpsrundan

Ängelns hand

Den 25 oktober

Det långa tåget

Den sjuke och helbrägdagöraren

Frånvaro

Antingen eller

Facklan

Resandehemmets hund

Tåget till förtvivlan

Poeten François Villon...


 
Ur Älä pelkää, 1997 
Övers. Martti Soutkari