SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

KJELL WESTÖ (ANDERS HED) (f. 1961) har publicerat fyra diktsamlingar, Tango Orange år 1986, Epitaf över Mr. Nacht år 1988 , Avig-Bön (under pseudonymen Anders Hed) år 1989 och Dikter år 1992. Därefter har han främst varit verksam som prosaförfattare.
ÖGONBLICKSBILDER AV EN GENERATION
CURRICULUM VITAE 

1.

Han samlade bekännelser.
Den som lyssnar har makten.
Han talade sällan om sig själv.
Den som tiger har makten.

2.

Han hörde till cirkussällskapet.
De Vankelmodiga Houdinis;
bröt sig loss
för att kedja sig fast
bröt sig loss
kedjade sig fast

3.

Han byggde en estrad
för hjärtats meccano-fakirer.
Han dansade med sina kolleger
på dess vitglödsgolv.
Det var nödvändigt: Plikterna kallnade.

4.

Det var alltid bråttom.
Han måste bygga landet färdigt,
så färdigt att det blev moget för ett krig.

5.

Det var alltid bråttom.
Han måste bli färdig först.
Sedan kunde han, om inte slutet kom emellan,
vara mogen för en personlig kris.


Hjärta

Simeon Salos

(daghem) 1.

(daghem) 2.

(daghem) 3.

Språng

Till B.

KASTET

Jag bär inte min kantighet

PORTRÄTT

KLINGKLINGKLING

FÄRD

CURRICULUM VITAE

Vad hände?

HELSINGFORS-OMKVÄDE

OBETITLAD

AVIG-BÖN

STRATEGI

DRÖMMEN OM ETT BLÅTT DU


 
Ur Avig-Bön, 1989.