SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

ANNI SUMARI (f. 1965) har till dags dato publicerat tio verk, flertalet av dem diktsamlingar. Debutverket Matkakertomuksia pimeydestä (Reseberättelser från mörkret) utkom år 1986. År 1998 fick Sumari Rundradions lyrikpris Den dansande björnen. Hennes dikter har hitintills översatts till tolv språk. Hon är verksam som fri författare och översättare, hon har översatt bl.a. Samuel Beckett och Robert Anton.
DEN OBEVEKLIGA TANKEDIKTAREN
 

Du betraktar de nedbrutnas gärningar
utan att lära dig något av det som ändå inte går att härma.
Medlen tar aldrig slut,
var och en har sin metod
för varje ord, för det som är gärningens avbildning.

Förlåter du hägringen, när den skingras?
Erkänner du, att du inte gör fel,
att de tids nog kommer från öknen?

Mitt på dagen granskar du den lilla mänskans skugga.
Smädande rör sig skuggan bakom dig.
Säg till massmördaren i dig, att du känner igen honom.
Säg vad du förmår, säg att han är din fånge,
i dig är han dömd att vara häktad, på livstid.
Vänd din rygg mot muren,
längs vilken gråten böljar,
mot vilken de dödsdömda görs eviga
och som skiftar som natthimlen,
din mänsklighet.

Bättre än att i handling yra omkring,
bättre än att med sin driftighet slita
andras och egna kugghjul -

bättre än att förstå, beundra misären
i vilken man aldrig kommer längre än till början,
bättre än det, hur du skrämmer dig själv från vettet,
är att följa sakernas gång,

din andning, dina suckar följer
arkiven, där ringarna av fakta vidgas
på vattenytan, inne i trädet, på pergamentet.
Hon föddes, hon växte upp, hon led, hon mördade.

Tvivlens olja sprider sig i arkiven
och förstör alla fakta som finns till pappers.
Den blyga flickan fräts in i ditt material
som en tyst by
tills knackningen inte längre hörs.


SJÄLVBIOGRAFI

HIMLEN, LUFTRUMMET ÖVER SCHWEIZ,...

Det är morgon, hökarna jagar

FESTEN

Människorna

FÅGLARNA

Sinnet rör aldrig vid sin like

Kristalliseringen I-III

Varje generation har sina mästare

Du betraktar de nedbrutnas gärni...

Den frusna trädgården väntar på...


 
Ur Mitta ja määrä (Mått och mängd), 1998. 
Tolkning Martin Enckell.