SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

ANNI SUMARI (f. 1965) har till dags dato publicerat tio verk, flertalet av dem diktsamlingar. Debutverket Matkakertomuksia pimeydestä (Reseberättelser från mörkret) utkom år 1986. År 1998 fick Sumari Rundradions lyrikpris Den dansande björnen. Hennes dikter har hitintills översatts till tolv språk. Hon är verksam som fri författare och översättare, hon har översatt bl.a. Samuel Beckett och Robert Anton.
DEN OBEVEKLIGA TANKEDIKTAREN
 

Varje generation har sina mästare
och djävulen, som man rädes:
han kommer och går, fritt,
genom medvetandets hundgrindar.

I mörkret kan du urskilja
det som är mörkt i dig.
Det ligger i ravinerna, såras i dalarna.
Det fastnar i törnen, klängen,
fäster sig vid huden, vid årsringarna.

Vi var rädda för mörkret
och för det som ur mörkret urskiljdes.
Ett berg reste sig över våra ansikten -
våra skuggor födde skugga.

Bergen reser sig därför
att mänskorna skall bli lika dem.
Om inte det vore möjligt,
tror du att du ens skulle lägga märke till bergen?

Bestäm först, hurudan du vill vara
och bli sedan sådan.

Bergen gav stenmasker, lösnäseblock,
som skydd åt oss.
Snöhuvor krönte våra huvuden,
vi antog ku-klux-klans kusliga vanor.

Vi blev branta som berg.
Vi begraver skammen i våra dukar.
Vi känner till det nödvändiga, vi håller gärna föredrag
om medfödda mänskliga rättigheter
och om det, vad den som har viljan
förmår.


SJÄLVBIOGRAFI

HIMLEN, LUFTRUMMET ÖVER SCHWEIZ,...

Det är morgon, hökarna jagar

FESTEN

Människorna

FÅGLARNA

Sinnet rör aldrig vid sin like

Kristalliseringen I-III

Varje generation har sina mästare

Du betraktar de nedbrutnas gärni...

Den frusna trädgården väntar på...


 
Ur Mitta ja määrä (Mått och mängd), 1998. 
Tolkning Martin Enckell.