SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

ANNI SUMARI (f. 1965) har till dags dato publicerat tio verk, flertalet av dem diktsamlingar. Debutverket Matkakertomuksia pimeydestä (Reseberättelser från mörkret) utkom år 1986. År 1998 fick Sumari Rundradions lyrikpris Den dansande björnen. Hennes dikter har hitintills översatts till tolv språk. Hon är verksam som fri författare och översättare, hon har översatt bl.a. Samuel Beckett och Robert Anton.
DEN OBEVEKLIGA TANKEDIKTAREN
DEN OBEVEKLIGA TANKEDIKTAREN 

Anni Sumari (f. 1965) började sin bana som prosaist, eller som prosapoet, beroende på var man vill dra den svävande gränsen mellan poesi och prosa. Hennes debutverk Matkakertomuksia pimeydestä (Reseberättelser från mörkret) utkom år 1986. Texterna i den torde kunna kallas för miniatyrnoveller, präglade av någonting poetiskt, någonting som inte direkt sitter i novellens vävkam: de är "någonting annat". Sumaris produktion var i begynnelsen i sin originalitet fascinerande, men detta "något annat" kan även få läsaren att ge efter i försöket att förstå. Recensenterna har också ofta stött på denna svårighet att finna definitioner: Sumaris fantasifullt ymniga skrivsätt som inte bryr sig om gränser har även lockat till bittra utsagor.

Sumaris konstnärsprofil inbegriper även illustratörens. Allt från kortprosasamlingen Beautiful dreamer (1987) har hon med sina berättelser och dikter kombinerat sina egna surrealistiska teckningar som föreställer fantasivarelser, människor och djur och någonting däremellan.

Efter den år 1992 publicerade kortprosasamlingen Lyhenevä laulu kärsimyksen onnellisista puolista (En allt kortare sång om lidandets lyckliga sidor) har Sumari allt klarare riktat sig från prosan mot lyriken. Den första diktsamlingen Sarkofagi (Sarkofagen) utkom år 1994. Den följdes av Sinun elämäsi jättiläinen (Ditt livs jätte, 1996), Mitta ja määrä (Mått och mängd, 1998) och Sineriaani (Sinerian, 2000). Om Sarkofagi kan ses som en förflyttning mot ett renare lyriskt uttryck, så verkar det som om Sumari i samlingen Sinun elämäsi jättiläinen redan hittat sin egen stil som sedan utvecklas i de följande samlingarna: de tre senaste samlingarna innehåller långsamt framskridande och som om muntligt resonerande långa dikter som ställvis står prosan nära.

Det mest betydande erkännandet har Sumari fått för sin samling Mitta ja määrä. Den belönades som årets bästa diktsamling 1998 med Rundradions lyrikpris Den Dansande Björnen. Sommaren 2000 representerade Sumari Finland, tillsammans med Markus Jääskeläinen och Anita Konkka,
på dikttåget som färdades runt i Europa. Sumaris erfarenheter från resan kom sedan i tryck i det dagboksaktiga prosaverket Junanäytelmä (Tågskådespelet, 2001).

Det lyriska jaget i Sumaris dikter är en från sina iakttagelsers mål distanserad och sträng betraktare. Greppet kan inte karakteriseras som lätt, stilen är närmast allvarlig, till och med tung. Då och då kan dock en ironisk humor skymta fram. Diktjagets röst är inte späd utan självsäker: diktaren har till och med beskylts för moraliserande. Säkerheten i sättet att säga gör att dikterna kan få en nyans av predikan. I de senaste samlingarna har dessa undervisande tongångar dock ändrats mot det mer fördragsamma.

Sumari har vandrat sin egen poetiks experimentiella väg utan att blicka åt sidorna: hennes uttryck är det ohämmade talets och är fantasifullt och ymningt och översvämmande i sina associationer. Dikterna har även något schamanistiskt över sig. Detta understryks av att Sumari även som recitatör är begåvad: hon brukar använda sin välljudande rösts hela register när hon framför sina dikter.

Miia Toivio
översättning Martin Enckell

Matkakertomuksia pimeydestä (noveller, 1986), Beautiful dreamer (prosa, 1987), Lyhenevä laulu kärsimyksen onnellisista puolista (prosa, 1992), Sarkofagi (1994), Sinun elämäsi jättiläinen (1996), Mitta ja määrä (1998), Sineriaani (2000), Junanäytelmä (roman, 2001), Vuodet vetten päällä (2003), Läpinäkyvä punainen (2005)


SJÄLVBIOGRAFI

HIMLEN, LUFTRUMMET ÖVER SCHWEIZ,...

Det är morgon, hökarna jagar

FESTEN

Människorna

FÅGLARNA

Sinnet rör aldrig vid sin like

Kristalliseringen I-III

Varje generation har sina mästare

Du betraktar de nedbrutnas gärni...

Den frusna trädgården väntar på...