SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

PENTTI SAARITSA (f. 1941) debutsamling Pakenevat merkit (De flyende tecknen) utkom år 1965. Efter det har han gett ut ett tjugotal diktsamlingar. Saaritsa har även gjort en ansenlig mängd översättningar, speciellt av latinamerikansk lyrik.
SAMHÄLLSKRITIKER AV DET SORGMODIGA SLAGET
CHORUS 

Vinterstormarna har dragit förbi
och i morgonen tonar takens och
tornens sakristia fram. Himlen
står som ett grekiskt hav
och i solen förvandlas stadens rök
till välvilliga tecken på gynnsamma val,


och musiken stiger som förut
bleckets sakrala kör höjer stråkarna
till höjderna, ledsagar dem
åter tryggt mot marken medan min
privata hänryckning håller mig i sitt grepp


men denna morgon märker jag - för första gången?
- att det Stora och Gemensamma inte slår följe med mig
och att världens Vilja inte längre förmår resa sig
under sin svarta börda, och plötsligt har jag
försenat mig från sammanträdet där ofödda
skulle föreläsa kring ännu obekanta ämnen.
Idag mörknar kvällen alltför tidigt


men fortfarande spelar den ensamma cellon
sin svävande, erinrande melodislinga, vackrare
än någon musik jag känner.


Snöfri december

Den milda vintern är ett sinnest...

Ljust efter snöyran

Några flyktiga minuter

Vinterdagen som en grottallegori

Språkets tempusformer

Och livet som inte försvinner

ensam

I morgon ger jag mig av

NU

Vi ser varandra i ögonen

Den gamla välbekanta sonaten

CHORUS

IN MEMORIAM III


 
Översättning Mårten Westö.