SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

PENTTI SAARITSA (f. 1941) debutsamling Pakenevat merkit (De flyende tecknen) utkom år 1965. Efter det har han gett ut ett tjugotal diktsamlingar. Saaritsa har även gjort en ansenlig mängd översättningar, speciellt av latinamerikansk lyrik.
SAMHÄLLSKRITIKER AV DET SORGMODIGA SLAGET
 

Några flyktiga minuter och den varma famnen byttes
mot denna snålblåst som sprättar upp kläderna,
och mot av köld vässade gatuhörn
som ryker av fin kornsnö
som är som ilristande mannagryn som finner sin väg
även in under immande glasögon.
Mina ögon tåras av den iverflåsande lyriska dikten
som hyllar vinterns fröjder, jag glömmer kriterierna
enligt vilka denna nejd är beboelig för människan.
Misericordia! Till en skugga
bland skuggor slinker jag in genom Hades
portar, och först vid det andra, tredje
stopet artar sig den skälvande jämvikten
mellan hopp och förtvivlan,
artar sig tal och politik,
artas jag och de andra.


Snöfri december

Den milda vintern är ett sinnest...

Ljust efter snöyran

Några flyktiga minuter

Vinterdagen som en grottallegori

Språkets tempusformer

Och livet som inte försvinner

ensam

I morgon ger jag mig av

NU

Vi ser varandra i ögonen

Den gamla välbekanta sonaten

CHORUS

IN MEMORIAM III


 
Ur Elävän mieli (Den levandes sinne), 1999. 
Översättning Martin Enckell.