SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

RAKEL LIEHU (f. 1939) har till dags dato skrivit tolv diktsamlingar och tre romaner. På 1970-talet betraktades Rakel Liehu som en ovanlig nyromantiker, som gick in för att förnya den religiösa poesin i mer tankemässig riktning. Med Kubisseja (Kubisser, 1992) slog hon in på en ny väg; samlingen är en häftig kubistisk eruption som pekar mot ett nytt uttryck och en ny språkglädje. Det var en linje som hon fördjupade ytterligare i de därpåföljande samlingarna murehtimatta ! smaragdinen (utan ängslan ! smaragdlik, 1993), Readymade (1995) och Skorpionin sydän (Skorpionens hjärta, 1997).
DEN SKINGRADE HELHETEN
DEN SKINGRADE HELHETEN 

Länge var Rakel Liehu (f. 1939) känd närmast som en andlig diktare. Med sin debutsamling Ihmisen murhe on yhteinen (Gemensam är människans sorg, 1974) och med de två påföljande samlingarna Savikielellä minä ylistän (Med lertunga lovprisar jag, 1975) och Valo, läheisyys (Ljus, närhet, 1977) inmutade Liehu i den religiösa diktningen ett nytt, filosofiskt innehåll.

I Liehus samlingar från 80-talet accentueras det parallella när det gäller den jordiska och himmelska kärleken. Det andliga och köttsliga sammansmälter, det mest vardagliga objekt inhyser en möjlighet om ett dolt meddelande om något högre. I slutet av decenniet börjar i Liehus lidelsefulla diktning dyka upp kubistisk-avantgardistiska element som i intellektualitet och geometriskhet når, närmelsevis avskalad alla idéplan, sin fulla blomning på 90-talet.

Samlingen Kubisseja (Kubisser) som utkom 1992 ändrade radikalt Liehus profil som poet. Kubisseja, och även de följande samlingarna murehtimatta ! smaragdinen (sörj ej ! av smaragd, 1993), Readymade (Readymade, 1995) och Skorpionin sydän (Skorpionens hjärta, 1997) är uppenbart befryndade med modernismen i bildkonsten. De språkligt virtuosmässiga dikterna är hejdlösa i sina associationer och på ett kubistiskt vis komponerade som om av skärvor. Fragmenten som collagemässigt finner sin inre ordning är ofta inte heller ägnade att förmedla en bild som är hel.

Liehu definierar sitt diktartemperament på följande vis: "En dag kom en kubistisk målning i min väg, samtidigt skingrad och sammanhållen. - - Allt detta började berättas av en bisats som på ett omstörtande vis kastats in i allt det som existerar - - orden som inte alltid har ett logiskt, men nog ett annat, obändigare samband." Dessa samband och deras obändighet avgörs i sista hand av läsarens villighet att medverka i skapandet av konstverket.

Markku Paasonen har, refererande till Pierre Reverdy, Picassos samtida, träffande karakteriset Kubisseja som punktmässig, punktualisk: "varje sats är accentuerad, betydelsebärande, men å andra sidan är det svårt att i dikten hitta ett ställe som väger tyngre, markant avviker, en kärntanke, en kärnupplevelse, en trådända varifrån man kunde börja nysta upp dikten".

Liehu döljer trådändorna med att till exempel föra det elliptiska så långt att verserna kan brytas mitt i ett ord, förbli svävande likt torson, jämförbara med delar och fragment av statyer från antiken. Liehus dikter "avancerar" knyckvis, tänjande på ordens och betydelsers gränser, drivande gäck med plankorsningar där det syntagmatiska och paradigmatiska möts.

Eftersom Liehu öser ur modernismens hos oss föga kända traditioner har man begått misstaget att se hennes lyrik antingen som alltför svår eller som något nytt som får blodet att totalkoagulera. Därför kunde man för dem som försiktigt visat intresse för Liehus lyrik rekommendera att bekanta sig med historiker som benar ut modernismen, avantgarderörelserna och, varför inte, romantiken.

Men först och främst lönar det sig att kasta sig in i de gränsmarker av glömska och minne där Liehus dikter spastiskt avancerar, kasta sig in och trollbindas av synerna såsom även poeten själv: "Jag breder ut mina armar: Bringa in fri fursteluft!"

Tuomo Karhu
översättning Martin Enckell


Ihmisen murhe on yhteinen (1974), Savikielellä minä ylistän (1975), Sininen Lasarus (1976), Seth Mattsonin tarina (roman, 1976), Valo, läheisyys (1977), Runoja 1974–1977 (1978), Punainen ruukku (roman, 1980), Liian lähellä, liian äkkiä (1982), Gammayökkönen (1985), Joki sepittää minulle (1987), Kubisseja(1992), Murehtimatta: smaragdinen (1993), Readymade (1995), Skorpionin sydän (1997), Sininen kala (essäer, 1999), Helene (roman, 2003), Bul Bul (2007)


Ur intet föddes vi

Väckt av en blodröd bägare

Urödlors

om gudomen

Landningsbanornas filer?

Djup.

Om allt föds ur övergivandet

Vi föddes

Vinden slår eld ur gräset

Men jag

Hörsamt