SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

LEEVI LEHTO (f. 1951) har publicerat diktsamlingarna Muuttunut tuuli (Den förändrade vinden) 1967, Rakkauden puheesta (Om kärlekens tal) 1969, Ihan toinen iankaikkisuus (En alldeles annan evighet) 1991, Kielletyt leikit (De förbjudna lekarna) 1994 och Ääninen 1997, samt romanen Janajevin unet (Janajevs drömmar) 1992. Han har översatt såväl fack- som skönlitteratur, bl.a. John Ashburys diktopus Flow Chart (Vuokaavio, 1994).
Ytterligare information på adressen http://www.leevilehto.net/, bl.a. Lehtos samtliga utgivna diktsamlingar inklusive kritik, essäer, intervjuer.
DEN VILDA EXPERIMENTATORN
46. Fran smärtans tinning 

Fran smärtans tinning för du din hand bak nattens rygg,
                                  öppnar hyskorna, klär av dig.
Utan att klamra dig vid nattens räcke passerar du dess spärrar
                                                         könlös
och med ögonen blundande och med ögonen stängda: möter
gryningens systrar, månens stadskusiner
                                  de mer ömfotade
som på dynorna av sin puls vrider och vänder sig på stället
med tunga ögonlock och glupska på sitt kötts linneskåp
i sina dimensioners veck lystna
               att stanna: med knottriga brostvårtor
(och med fingrarna spärrar du ut dina fingrar, för att fa fäste)
du sträcker dig efter cigarretten och (som
i spjalgardinen) suger, andas medvetet
(in, ut) in
för att veta: igen: smeker
                    dig
                    puder på din dags hud
                                                       den pudriga


Förbjudna lekarna

Du I

Folkvisa

Böckerna och människorna

Orden kommer om natten

1. Tom ruta

30. Du, som går i min sömn

35. Himlens frusna gölar

42. Du

45. En klippt gitarr

46. Fran smärtans tinning

66. Jag släcker ljus


 
Ur Ihan toinen iankaikkisuus (En helt annan evighet), 1991. 
Tolkning Martin Enckell.