SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

LEEVI LEHTO (f. 1951) har publicerat diktsamlingarna Muuttunut tuuli (Den förändrade vinden) 1967, Rakkauden puheesta (Om kärlekens tal) 1969, Ihan toinen iankaikkisuus (En alldeles annan evighet) 1991, Kielletyt leikit (De förbjudna lekarna) 1994 och Ääninen 1997, samt romanen Janajevin unet (Janajevs drömmar) 1992. Han har översatt såväl fack- som skönlitteratur, bl.a. John Ashburys diktopus Flow Chart (Vuokaavio, 1994).
Ytterligare information på adressen http://www.leevilehto.net/, bl.a. Lehtos samtliga utgivna diktsamlingar inklusive kritik, essäer, intervjuer.
DEN VILDA EXPERIMENTATORN
42. Du 

                      Du
som ringer långt ifrån, från en automat, och låter mottagaren betala,
som är himlens höjd och nattens sammandragningar
                      du
som är tillfällighetens logaritmtabeller,
som köper, säljer och pantar,
                      du
som aldrig tror på det, som du ser, 
som jag inte kan räkna på mina fingrar,
                      du
som ser bakom dig, när jag ser bakom mig,
som läser mig som en oskriven bok,
                      du
som är dina brösts tyngd på mina läppar,
vars äppel mognar i nattens trädgård,
                      du
vars skugga kastar skuggor,
som drömmer dina drömmar med öppna ögon,
                      du
som äter mina års sperma,
som kramar hjärtat,
                      du
som saknas från fotografiet, som jag inväntar,
som är evigt ung,
                      du
som tar av hatten,
som ringer på dörrklockan,
                      du
som inte finns som inte förintas som saknar själ,
vars namn är namn är namn är
                      du,


Förbjudna lekarna

Du I

Folkvisa

Böckerna och människorna

Orden kommer om natten

1. Tom ruta

30. Du, som går i min sömn

35. Himlens frusna gölar

42. Du

45. En klippt gitarr

46. Fran smärtans tinning

66. Jag släcker ljus


 
Ur Ihan toinen iankaikkisuus (En helt annan evighet), 1991. 
Tolkning Martin Enckell.