SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

LEEVI LEHTO (f. 1951) har publicerat diktsamlingarna Muuttunut tuuli (Den förändrade vinden) 1967, Rakkauden puheesta (Om kärlekens tal) 1969, Ihan toinen iankaikkisuus (En alldeles annan evighet) 1991, Kielletyt leikit (De förbjudna lekarna) 1994 och Ääninen 1997, samt romanen Janajevin unet (Janajevs drömmar) 1992. Han har översatt såväl fack- som skönlitteratur, bl.a. John Ashburys diktopus Flow Chart (Vuokaavio, 1994).
Ytterligare information på adressen http://www.leevilehto.net/, bl.a. Lehtos samtliga utgivna diktsamlingar inklusive kritik, essäer, intervjuer.
DEN VILDA EXPERIMENTATORN
Orden kommer om natten 

Detta har jag påtalat redan många gånger.
I husets varenda toa finns ljus.
Broarna flödar mot öster.
Utan att knacka kommer orden om natten.

Detta skedde i ett avlägset land här nära.
Detta har jag påtalat redan många gånger.
I husets varenda toa finns ljus.
Broarna flödar mot öster.

På landsbygden har träden ännu inte satt benen under ryggen.
Detta skedde i ett avlägset land här nära.
Detta har jag påtalat redan många gånger.
I husets varenda toa finns ljus.

Presidenten själv var totalt förlamad.
På landsbygden har träden ännu inte satt benen på ryggen.
Detta skedde i ett avlägset land här nära.
Detta har jag påtalat redan många gånger:

i husets varenda toa finns ljus,
broarna flödar mot öster och
utan att knacka kommer orden om natten.


Förbjudna lekarna

Du I

Folkvisa

Böckerna och människorna

Orden kommer om natten

1. Tom ruta

30. Du, som går i min sömn

35. Himlens frusna gölar

42. Du

45. En klippt gitarr

46. Fran smärtans tinning

66. Jag släcker ljus


 
Ur Kielletyt leikit (De förbjudna lekarna), 1994. 
Översättning Martin Enckell.