SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

LEEVI LEHTO (f. 1951) har publicerat diktsamlingarna Muuttunut tuuli (Den förändrade vinden) 1967, Rakkauden puheesta (Om kärlekens tal) 1969, Ihan toinen iankaikkisuus (En alldeles annan evighet) 1991, Kielletyt leikit (De förbjudna lekarna) 1994 och Ääninen 1997, samt romanen Janajevin unet (Janajevs drömmar) 1992. Han har översatt såväl fack- som skönlitteratur, bl.a. John Ashburys diktopus Flow Chart (Vuokaavio, 1994).
Ytterligare information på adressen http://www.leevilehto.net/, bl.a. Lehtos samtliga utgivna diktsamlingar inklusive kritik, essäer, intervjuer.
DEN VILDA EXPERIMENTATORN
DEN VILDA EXPERIMENTATORN 

Leevi Lehto (f. 1951) debuterade med diktsamlingen Muuttunut tuuli (Den förändrade vinden) år 1967. Efter den andra samlingen Rakkauden puheesta (Om kärlekens tal, 1969) tystnade hans diktarröst för flera år, tills han på 1990-talet återkom med samlingarna Ihan toinen iankaikkisuus (En helt annan evighet, 1992), Kielletyt leikit (De förbjudna lekarna, 1994) och Ääninen (1997). Till denna period hör även den 1992 publicerade romanen Janajevin unet (Janajevs drömmar). Han är även en erkänd översättare. Lehto har bl.a. översatt Ashberys diktverk Flow Chart (1991) till finska (Vuokaavio, 1994).

Stilen i Ihan toinen iankaikkisuus är förfinad och lyrisk: dikternas tempo är långsamt, de kräver tystnad, det att man lyssnar. Risto Ahti säger om samlingen: "De centrala sakerna framförs mycket tyst, nästan ljudlöst." Ett annat drag som präglar samlingen, förutom försyntheten, är att flera dikter byggs upp kring den tilltalade, "duet". Diktaren ägnar mycken uppmärksamhet åt rytmen som han varierar med olika typografiska lösningar.

I följande samling blir Lehtos stil mångsidigare och mer experimentiell. Kielletyt leikit bibehåller de tidigare samlingarnas lyriska stämning, men i dikterna uppträder nu även surrealistiska element. Formen växlar från långa prosadikter till det strofindelade, från det talspråksmässiga till fragmentariska satser. Till formen intressant är exempelvis samlingens sista dikt, den av 102 fragment bestående "Lumisade" ("Snöfallet"). Diktarens skala löper över många oktaver, men rytmens skickligt varierade förskjutningar, musikaliteten, fungerar som en förenande faktor.

Med sin sonettsamling Ääninen tar Lehto steget fullt ut i det experimentiella: orden får komma och gå, leka efter eget behag. I Ääninen är det språket, inte betydelsen, som är det bärande elementet i dikterna. Den språkliga förlustelsen står i centrum. Sonetternas titlar berättar sitt: "Tjurar har vi ofta", "Volter Kilpi Blues" eller "Lämnade gröten åt sitt öde, lät brinna!" I slutet av verket berättar författaren i korthet om de metoder han i boken använt sig av. Lehto har med hjälp av olika recept skapat dikt av ett slumpmässigt samlat material. Förutom att Ääninen existerar i tryck kan man även på internet läsa, lyssna på och vara med om att skapa verket. Ur titeldikten "Ääninen" kan man elektroniskt ständigt skapa nya sonetter.

Ett karakteristiskt drag i Lehtos 1990-talsproduktion är sprängandet av diktens gränser och lekandet med språket. Ett letande efter nya uttrycksformer manifesteras även i det att Lehto riktat sig mot internet och dess möjligheter när det gäller att skapa dikt. På hans hemsidor finns dikter som inte finns i de tryckta samlingarna, palindromdikter, samt den roliga, ur rubriker från Helsingin Sanomats kultursidor slumpmässigt komponerade dikten "Kun auto joutuu onnettomuuteen" ("När bilen råkar ut för en olycka"), vars form man kan variera med hjälp av datorns mus. Den av Matti Visuri i Kaltio år 1970 skrivna spådomen verkar att ha gått i uppfyllelse: "Lehto - - förleds till verkligt goda resultat först när han lever ut sin femtioårs'kris'."

Miia Toivio
översättning Martin Enckell


Muuttunut tuuli (1967), Rakkauden puheesta (1969), Ihan toinen iankaikkisuus (1991), Janajevin unet (roman, 1992), Kielletyt leikit (1994), Ääninen (1997), Ampauksia ympäripyörivästä raketista (2004), Päivä (2004), Toinen runous (2006), Lake Onega and other poems (2006)


Förbjudna lekarna

Du I

Folkvisa

Böckerna och människorna

Orden kommer om natten

1. Tom ruta

30. Du, som går i min sömn

35. Himlens frusna gölar

42. Du

45. En klippt gitarr

46. Fran smärtans tinning

66. Jag släcker ljus