SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

JUKKA KOSKELAINEN (f. 1961) debuterade år 1995 med diktsamlingen Kierros (Varvet). Efter det har han gett ut samlingarna Erään taistelun kuvaus (Beskrivning av en strid) år 1997, Niin lavastetaaan lännen taivas (Sålunda iscensätts himlen i väster) år 2001 och Mitä et sano (2005). Därutöver har han gett ut en essäsamling samt flera volymer med översättningar, bl.a. av Octavio Paz och Paul Celan. Koskinen fick Eino Leino -priset år 1992, Kalevi Jänttis pris år 1995 samt Einari Vuorela -priset år 2000.
DET FÖRLORADES KRINGVIRVLANDE AVLAGRINGAR
När algen inte längre blommar 

Vi går igenom tunnlar, inom var och en av oss väntar
ett annat liv på att bryta fram. Samma havs mörka våg.

Man kan säga: staten är en kvickrot, växer in i vad som borde
förbli den enskildes eller någon annan enhets trädgård.

Men om man klipper roten, blir det liv under jorden,
och snart tar skadegöraren, mångdubblad, över på ytan.

Nog med metaforer, de förstör bara rytmen. Ett annat hav,
bakom strandvallar och befästningsverk, väntar i bojor.

Jag skulle vilja se hur ditt andra liv börjar. Då är du redan
mycket långt borta, och dina meddelanden knappa.

Jag har kvar adressen. Likaså ett brännande hårstrå
i maggropen, varför kött och själ nu måste korrelera.

Ett annat hav, för att vara metafor är den för sträng, för sann,
och alltför bedräglig, den allsmäktiges lidande spegling.

Gång efter gång upprepas Stora Hjulets bittraste krokar,
och de är alltid de samma: fallet svindeln, kärlekens knock-outer.

Jag vet att resan är en dålig metafor och kan vindens nycker.
Därför inväntar jag bättre tecken, bättre strömningar.

Under tiden gick någon stor maskin i gång. Jag kan bestämma
att jag inte behöver, att inte gå med i nödvändighetens snåriga nätverk.

Ändå längtar jag det andra havet. Låt det komma som stormflod,
som piskor, det river i sig tecknen, och allt blir naturligt igen,

raseri, stormning, en väldig ström mot rymdens öppning,
bajonetter, alltid rakt emot, rakt motströms.


Travelogue

närmare havet närmare det blåa

ingen berättar det inte en endas...

du driver sand

Nu

En tankelyrisk skiss

om du nu en gång är här

När algen inte längre blommar

... inser du inte förändringen...

Också idag

Södra korset

Resenär

Halva natten

Ultramar

Svärden

Efter febern

Efter drömmen

Okänd faktor

Omfartsvägselegi

Festdikt 7.5.1994


 
Ur Erään taistelun kuvaus (Beskrivning av en strid), 1997. 
Översättning Martti Soutkari.