SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

JUKKA KOSKELAINEN (f. 1961) debuterade år 1995 med diktsamlingen Kierros (Varvet). Efter det har han gett ut samlingarna Erään taistelun kuvaus (Beskrivning av en strid) år 1997, Niin lavastetaaan lännen taivas (Sålunda iscensätts himlen i väster) år 2001 och Mitä et sano (2005). Därutöver har han gett ut en essäsamling samt flera volymer med översättningar, bl.a. av Octavio Paz och Paul Celan. Koskinen fick Eino Leino -priset år 1992, Kalevi Jänttis pris år 1995 samt Einari Vuorela -priset år 2000.
DET FÖRLORADES KRINGVIRVLANDE AVLAGRINGAR
Resenär 

Ändå är jag resenär    sätter mig på min plats
och låter marken glida    Han som satt 
bredvid mig
mörkt utan att ögna på varandra utan att 
ögna
sitter inte längre    Marken glider framåt
marken vänder sig fördjupnar förmultnas
Sitter ännu    tunnlar i tunnlar
sveper rörelsen smärtan sveper med sin 
skugga skuggorna

Jag är resenär låter marken glida lyfter mot 
stjärnorna
mot stadens strålande ansikte mot 
dyningarna
mellan dem

        - också om resandet inte längre är 
samma
        som vid tiden för Artauds exotik
        Balmonts mexikanska extaser

Jag kommer inte fram    gränserna är redan 
dragna och framför periferi
Jag är resenär jag passerar syner sitter 
igenom dem
närmar mig något mittpunkt    längtar inte 
fram
reser bortåt från mörkret in i mörkret i ljuset
mot gränsen


Travelogue

närmare havet närmare det blåa

ingen berättar det inte en endas...

du driver sand

Nu

En tankelyrisk skiss

om du nu en gång är här

När algen inte längre blommar

... inser du inte förändringen...

Också idag

Södra korset

Resenär

Halva natten

Ultramar

Svärden

Efter febern

Efter drömmen

Okänd faktor

Omfartsvägselegi

Festdikt 7.5.1994


 
Ur Kierros (Rundvandring), 1995. 
Översättning Peter Mickwitz.