SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

MARTIN ENCKELL (f. 1954) är poet, översättare och bildkonstnär. Förutom flera diktsamlingar har han även gett ut två prosaverk. Ofta har Asien med dess disparata kulturer varit i fokus för hans intresse.
VACKRA SKENBILDER AV HYBRIS OCH DESTRUKTION
 

bjuder våldet,
det uppdämda våldet i mig,
att göra något med mina ögon,
för att bevara,
för att bespara dem jag älskar,
för att bespara dem från följderna,
och även, kanske enbart, 
för att jag skall slippa se världen,
och unnas, eller tvingas, avnjuta,
som tredje eller som sjunde part,

i skenet från sjuka juveler,
i skenet från städer snärjda i nedsmittade evangelier,
i skenet från kontrolltornen där döden tronar,
i skenet från en jord som var,

gigantiska plutoniumsländor  - som parar sig


KALI

svarta tonnage

bjuder våldet

och hangarfartyg

tystnaderna

vårt sekel bör

återvänder

Sankt Petersburg


 
Ur Där kärleken är en dunkel och förödande företeelse, 1996.