SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

MARTIN ENCKELL (f. 1954) är poet, översättare och bildkonstnär. Förutom flera diktsamlingar har han även gett ut två prosaverk. Ofta har Asien med dess disparata kulturer varit i fokus för hans intresse.
VACKRA SKENBILDER AV HYBRIS OCH DESTRUKTION
 

svarta tonnage
plöjer tungt
genom tungt svat vatten,

det svata däcket skälver
i skymningen, i solnedgången
som är som ett inflammerat sår
över länderna i väster,
över blade-runner-landskapen
höljda i tungt svavelgult dis,

med de mörkt röda gapen uppspärrade
svingar sig fladdermössen
kringt mitt huvud, och upp, mot kommandobryggan,

mistlurar brölar genom det tätnande mörkret över Yang-tses delta,

de vita djälvlarna skeppade in opium, skeppade ut siden och silver,

min mission, att frakta min maktlöshet världen runt,

minns, minns rovhumanoiders glidande skuggor
och mörka maneter
välvande över en älskad människas vålnande stämma,

ett anrop, ett anrop från en människa
som sjönk tillbacka in i evigheten
innan jag hann fram,

mitt bästa, jag gjorde mitt bästa


KALI

svarta tonnage

bjuder våldet

och hangarfartyg

tystnaderna

vårt sekel bör

återvänder

Sankt Petersburg


 
Ur Där kärleken är en dunkel och förödande företeelse, 1996.