SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

MARTIN ENCKELL (f. 1954) är poet, översättare och bildkonstnär. Förutom flera diktsamlingar har han även gett ut två prosaverk. Ofta har Asien med dess disparata kulturer varit i fokus för hans intresse.
VACKRA SKENBILDER AV HYBRIS OCH DESTRUKTION
VACKRA SKENBILDER AV HYBRIS OCH DESTRUKTION 

Den finlandssvenska poeten och bildkonstnären Martin Enckell (f.1954) inledde som tjugoåring sin författarbana i antologin Ny Lyrik. Enckells andel bar den inte särdeles 70-talistiska titeln Kristalltårar.

Under senare hälften av 70-talet hörde Enckell tillsammans med bl.a. Marianne Backlén, Chris af Enehjelm, Joakim Groth, Kjell Lindblad och Thomas Wulff till kretsen kring stenciltidskriften Fågel Fenix, som Ralf Antbacka karakteriserat på följande vis: "Rockmusikens och de spirande alternativrörelsernas utveckling var viktiga parallellfenomen. Bland de unga litteraturentusiasterna kring Fågel Fenix fanns det mer än nog av romantisk erfarenhetshunger samt en öppenhet gentemot existentiella, metafysiska och esoteriska tankemönster, vilka korrelerade illa med den då ännu rådande strikt ställningstagande estetiken - - " I slutet av decenniet var Enckell även med i Kain, en grupp av unga arga manliga författare.

På 90-talet skedde i vårt tvåspråkiga land något så sällsynt som att en hel diktsamling översattes från svenska till finska. Kali (1993) tolkades till finska (Kali, 1997) av Rakel Liehu, vars dikter Enckell å sin sida översatt till svenska. Kali, som delvis återspeglar en romantikens estetik och en "försymbolism" i Rimbauds anda, var även gränsöverskridande rent bokstavligt, den översattes till ryska och prisbelöntes 1997 i Sankt Petersburg som årets bästa översättningvolym.

Upproriskheten, det upplevande jagets centrala plats, och livet och döden, smutsen och renheten, hatet och kärleken och andra liknande i varandra intvinnade motsatspar präglar även samlingarna ingen & den knottriga damen (1978, i samma volym som Johan Donners Sinnenas realismer), Sortie (1979), Gud All-En (1989) och där kärleken är en dunkel och förödande företeelse (1996), men i Kali, namngiven efter den milda och samtidigt demoniska indiska modergudinnan, blir dessa drag än mer dominerande.

Speciellt det timliga och det eviga, i samma komposition, stiger som i relief ur Kali. Dörren från timligheten till evigheten står på vid gavel och Enckell varvar besvärjelser med böner som om i feber - eller inte "som om", för bokens efterord avslöjar att diktaren i Calcutta insjuknade i svart malaria, ett grymt förköttsligade av det annars också tematiskt frekventa motsatsparet liv/död. Enckell skriver: "Och hallucinationerna och frossan och febern kulminerade, i repriser, i kramper och i något som kändes som om någon kört en högspänningsledning in i min hjärna, in i hela mig. Jag trodde jag skulle dö."

Vid sidan om Kali är Enckells kanske mest uppmärksammade bok Gud All-En, som även kan ses som Enckells genombrottsverk. Samlingen som är stramare än Kali i sitt uttryck - och som förlaget Schildts refuserade - är tillägnad den brutalt mördade islamska mystikern al-Halladj, som påstod sig ha blivit ett med Gud. Gud All-En kan även noteras vara den enda och sista diktsamling utgiven på eget förlag som kandiderat för Finlandiapriset.

I Gud All-En komprimerar Enckell något av sin poetik, i vilken det inte är frågan om att beskriva världen utan att skapa den: "Gud finns inte. Maktlösheten finns. Den enskilda människans maktlöshet. Maktlösheten som bär på en förmåga att förpassa en in i hybris. - - Gud finns inte. Poesin finns. Poesi är att skönt ljuga sig till aningarna. Att skapa poesi är inte att agera Gud, det är att vara Gud - - ".

I Gud All-En komprimeras Enckells diktsfär till kristalltårar, och det är en diktsfär som, även om inspirerad av österlandet, är fjärran tepåsediktningens haiku-lands. Av Enckell plockar man inte aforistiska kuggsentenser för att liva upp kaffebordskonversationen. Hans dikter - tillkomna som om i recitation, emellanåt ståtligt ljudande, ibland även mumlande, och slösande med mytiska element och upprepningar och andra retoriska medel - bör helst läsas från pärm till pärm, med inlevelse.

Tuomo Karhu
översättning Martin Enckell

Ingen och den knottriga damen (1978), Sortie (1979), Pravda – Love (prosa, 1983), Hibakusha Go Go (roman, 1987), Gud All - En (1989), Dikter (1992), Kali (1993), där kärleken är en dunkel och förödende företeelsen (1996)


KALI

svarta tonnage

bjuder våldet

och hangarfartyg

tystnaderna

vårt sekel bör

återvänder

Sankt Petersburg