SUOMEKSI | SVENSKA | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ESPAÑOL | ITALIANO

JUHANI AHVENJÄRVI

CLAES ANDERSSON

EVA-STINA BYGGMÄSTAR

TOMAS MIKAEL BÄCK

AGNETA ENCKELL

MARTIN ENCKELL

TUA FORSSTRÖM

PENTTI HOLAPPA

JOUNI INKALA

RIINA KATAJAVUORI

JYRKI KIISKINEN

TOMI KONTIO

JUKKA KOSKELAINEN

LEEVI LEHTO

HEIDI LIEHU

RAKEL LIEHU

LAURI OTONKOSKI

MARKKU PAASONEN

ANNUKKA PEURA

MIRKKA REKOLA

HENRIKA RINGBOM

PENTTI SAARITSA

HELENA SINERVO

ANNI SUMARI

ILPO TIIHONEN

SIRKKA TURKKA

MERJA VIROLAINEN

KJELL WESTÖ (ANDERS HED)

Välkommen!

Elektrisk vers presenterar finska och finlandssvenska samtida poeter. På sidorna finns deras dikter att läsa både på ursprungsspråket och i olika översättningar. För varje poet ingår också en presentation av hans/hennes produktion; dessa presentationer finns att läsa på finska, svenska och engelska.

Sidorna upprätthålls av finska kultur- och litteraturföreningen
Nuoren Voiman Liitto.

Redigeringen av dem har understötts av FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur, Undervisningsministeriet, Jenny och Antti Wihuris fond, samt Kordelins stiftelse.

Redaktörer: Ilse Rossander och Merja Virolainen

Uppdaterad 27.11.2007

Insomnia